Plany priorytetowe pracy Dzielnicowych

Plan priorytetowy Dzielnicowego asp. szt. Leszka Tobora

Data publikacji 15.02.2017

W okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń uciążliwych związanych ze spożywaniem alkoholu, niszczeniem mienia oraz zakłóceniem ładu i porządku publicznego. Ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia i zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenie występuje w rejonie ulicy Metalowej – plac ćwiczeń w Miasteczku Śląskim.

W związku z powyższym, aby osiągnąć zakładany cel, asp. szt. Leszek Tobor będzie prowadził szereg działań:

 • konsekwentne ściganie sprawców zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych;
 • stała kontrola zagrożonego rejonu przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego;
 • współpraca z Urzędem Miasta w Miasteczku Śląskim;
 • współpraca z właścicielami placówek handlowych w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym;
 • współpraca z mieszkańcami, edukacja społeczeństwa przez cały okres działania planu.

Mając powyższe na uwadze, prosimy mieszkańców dzielnicy o współpracę z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi, prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

Dzielnicowy: asp. szt. Leszek Tobor

Telefon służbowy: 47 85 34 259, komórkowy: 727 032 641

Obsługiwany rejon: Osiedle w Miasteczku Śląskim oraz zabudowa jednorodzinna w stronę dworca kolejowego.

Pełni służbę obchodową na ulicach:

 • Asnyka ( posesje o nr nieparzystych od nr 1 do 29),
 • Białego,
 • Cegielniana,
 • Ceramiczna,
 • Dworcowa (posesje o nr parzystych od nr 40 i posesje o nr nieparzystych od nr 43),
 • Dworzec,
 • Kolejowa,
 • Leśna,
 • Metalowa,
 • Norwida ( posesje o nr parzystych od nr 82 i posesje o nr nieparzystych od nr 105),
 • Pindora,
 • Pękatego,
 • Srebrna,
 • Sportowa,
 • Złota.