Plany priorytetowe pracy Dzielnicowych

Plan priorytetowy Dzielnicowego asp. szt. Leszka Tobora

Data publikacji 15.02.2017

W okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu do tego zabronionym, niszczeniem mienia oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Przedmiotowe zdarzenia występują w rejonie placu zabaw znajdującego się przy ul. Metalowej w Miasteczku Śląskim.

W związku z powyższym dzielnicowy asp. szt. Leszek Tobor, aby wyeliminować przedmiotowe zdarzenia będzie prowadził szereg działań:

 • częste obchody w rejonie placu zabaw,
 • represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • rozmowy profilaktyczne ze sprawcami wykroczeń, mieszkańcami oraz personelem sklepów.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio dzielnicowego.

Dzielnicowy: asp.szt .Leszek Tobor

tel. służbowy: (032) 39-35-259, komórkowy: 727-032-641

Obsługiwany rejon: Osiedle w Miasteczku Śląskim oraz zabudowa jednorodzinna w stronę dworca kolejowego.

Pełni służbę obchodową na ulicach:

 • Asnyka ( posesje o nr nieparzystych od nr 1 do 29),
 • Białego,
 • Cegielniana,
 • Ceramiczna,
 • Dworcowa (posesje o nr parzystych od nr 40 i posesje o nr nieparzystych od nr 43),
 • Dworzec,
 • Kolejowa,
 • Leśna,
 • Metalowa,
 • Norwida ( posesje o nr parzystych od nr 82 i posesje o nr nieparzystych od nr 105),
 • Pindora,
 • Pękatego,
 • Srebrna,
 • Sportowa,
 • Złota.