Plany priorytetowe pracy Dzielnicowych

Plan priorytetowy Dzielnicowego sierż.szt. Kajetana Baweckiego

Data publikacji 15.02.2017

W okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych z wybrykami chuligańskimi, spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Przedmiotowe zagrożenia występują w rejonie Parku Rubina w Miasteczku Śląskim.

W związku z powyższym dzielnicowy sierż. szt. Kajetan Bawecki w celu osiągnięcia zakładanych celów, będzie prowadził szereg działań:

 • częste obchody w rejonie występującego zagrożenia,
 • rozmowy z mieszkańcami na temat występujących zagrożeń i właściwej reakcji na te zjawiska,
 • skuteczna reakcja wobec sprawców wykroczeń uciążliwych,
 • zorganizowanie spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej nr. 1 i nr 2 w Miasteczka Śląskiego,
 • powiadomienie Urzędu Miasta w Miasteczku Śląskim o zwrócenie szczególnej uwagi na Park Rubina i teren Rynku przez pracowników obsługujących miejski monitoring.
 • sporządzenie kart doraźnych dla policjantów RPI,

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio dzielnicowego.

Dzielnicowy sierż. szt. Kajetan Bawecki

tel. służbowy (0-32) 393-52-59, komórkowy: 727-032-645

Rejon służbowy: Brynica

 • Borowa,
 • Grobla,
 • Łokietka,
 • Rzeczna,
 • Żyglińska

Rejon służbowy: Bibiela

 • Starowiejska
 • Bibiela Wodociągi

Rejon służbowy: Żyglin- Żyglinek

 • Akacjowa,
 • Budowlana,
 • Brynicka,
 • Chełmońskiego,
 • Dębowa,
 • Długosza,
 • Gwarecka,
 • Harcerska,
 • Imielów,
 • Karpacka,
 • Leśniczówka,
 • Łąkowa,
 • Makowa,
 • Malczewskiego,
 • Nowowiejska,
 • Okólna,
 • Paprotna,
 • Podleśna,
 • Polna,
 • Południowa,
 • Poniatowskiego,
 • Ptasia,
 • Przygodna,
 • Przyjaźni,
 • Rolna,
 • Skautów,
 • Skrajna,
 • Sokoła,
 • Sosnowa,
 • Stacyjna,
 • Studzienna,
 • Stwosza,
 • Sztygarska,
 • Szyndros,
 • Śląska,
 • Świerkowa,
 • Św. Marka,
 • Wyciślika

Rejon służbowy: Miasteczko Śląskie ( stara zabudowa )

 • Asnyka (posesje o nr parzystych od nr 2 do 30),
 • Astronautów,
 • Cynkowa,
 • Czarnieckiego,
 • Dębina,
 • Dudy,
 • Dworcowa (posesje o nr parzystych do nr 34, posesje o nr nieparzystych do nr 41),
 • Działkowa,
 • Fredry,
 • Gajowa,
 • Gałczyńskiego,
 • Gierzyna,
 • Górnicza
 • Gwiaździsta,
 • Jagiełły,
 • Kilińskiego,
 • Konopnickiej,
 • Krótka,
 • Matejki,
 • Modrzewskiego,
 • Niepodległości,
 • Norwida (posesje o nr parzystych do nr 62, posesje o nr nie parzystych do nr 67),
 • Orkana,
 • Piwna,
 • Promienna,
 • Północna,
 • Rubinowa,
 • Rycerska,
 • Rydla,
 • Rynek,
 • Słoneczna,
 • Staromiejska,
 • Sztolniowa,
 • Tetmajera,
 • Wożnicka,
 • Wspólna,
 • Wybickiego,
 • Żołnierska