Wiadomości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w tarnogórskiej komendzie

Data publikacji 14.11.2017

Zgodnie z założeniami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w tarnogórskiej komendzie zorganizowano spotkanie z młodzieżą. Policjanci tym samy wsparli międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój i aktywną postawę wobec życia. Uczniowie nie tylko zdobyli wiedzę na temat służby w Policji, ale także zwiedzili siedzibę miejscowych stróżów prawa.

„Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem” – z tym hasłem tarnogórscy policjanci gościli wczoraj młodzież ze szkoły w Strzybnicy. Policjanci z zespołu do spraw nieletnich oprowadzili gości po komendzie, opowiadając o pracy stróżów prawa z poszczególnych wydziałów. Uczniowie mogli zobaczyć salę odpraw policjantów prewencji i sprzęt, z którego korzystają. Najmłodsi zostali zapoznani z procedurą doboru do służby w Policji oraz charakterem policyjnej służby. Policjanci pokazali gościom filmy, jak wygląda praca tarnogórskich policjantów w terenie.

Stróże prawa zaakcentowali, iż decydując się na pracę w tej formacji ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale również odporność psychiczna. Zaznaczyli, że wszystko to rekompensuje satysfakcja z realizowanych zadań. Istotą spotkania było przede wszystkim przedstawienie młodzieży, jakie są wymagania, aby zostać funkcjonariuszem policji oraz jakie możliwości daje służba w tej formacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

Ładowanie odtwarzacza...